Tindakan Tatatertib W4jar Diambil Ke Atas Guru EnggAn Divaksin

Presiden Pertubuhan Kebajikan Pendidik Ummah Malaysia (Pendidik), Normala Sudirman

JOHOR BAHRU: Tindak4n tat4tertib sewajarnya diambil terhadap seramai kira-kira 2,500 guru di negara ini yang masih engg4n div4ksin tanpa mengemukak4n seb4b atau alas4n munasabah.

 

Presiden Pertubuhan Kebajikan Pendidik Ummah Malaysia (Pendidik), Normala Sudirman berkata, surat tunjuk seb4b b0leh diberi kepada guru berkenaan kerana sebagai penjawat awam, mereka seharusnya p4tuh dengan etik4 perkhidmatan awam.

 

Pendidik menggesa Kementerian Pendidikan bertind4k teg4s terhadap warga pendidik yang seng4ja membelakangk4n ar4han atau perint4h etika perkhidmatan awam dan pr0fesionalisme keguruan kerana guru perlu menjadi cont0h kepada murid, ibu bapa dan masyarakat.

 

Saya percaya jika s3si kauns3ling diberi dan penerang4n penuh hikm4h serta langkah sewaj4rnya diambil 0leh kementerian untuk mengik1s ketid4kyakinan segelintir guru yang engg4n divaksin, sudah pasti sedikit m4salah keenggan4n guru menerima v4ksin dapat diat4si.

 

Ini memerlukan kerjasama secar4 k0lektif semua pihak yang berkaitan. Apa yang p3nting, 1su ini perlu diselesaik4n dengan penuh hikm4h 1barat menar1k rambut dalam tepung, rambut tid4k putus tepung tid4k berseler4k,  katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia.

 

Pada Jumaat lalu, kementerian memaklumkan guru yang engg4n div4ksin tid4k akan dibenark4n meng4jar secara bersemuka dalam kelas serta berinteraks1 dengan pelajar apabila sesi persek0lahan dibuka pada 3 Okt0ber ini.

 

Tambah Normala, kementerian mempunyai alas4n kukvh membuat l4rangan itu bagi memastikan keyakin4n masyarakat tid4k terh4kis sekali gus menghilangk4n kebimbang4n ibu bapa terhadap keselamat4n anak-anak di sek0lah.

 

Pendekat4n tersebut dapat mengurangk4n r1siko penular4n p4ndemik C0vid-19 apatah lagi dalam kalangan pelajar terutama di sekolah rendah kerana tid4k mempunyai imunit1 yang ku4t.

 

1su ini diharap dapat diselesaik4n dengan baik kerana ketika ini ada m4salah lain dalam bidang pendidikan perlu diutamak4n dan diselesaik4n, katanya.

sumber – UTUSAN ONLINE

About admin

Check Also

Anak Krltikal & Ditidurk4n, Ibu Kanak2 Termak4n D4dah Rup4nya Sdng Derita K4nser Tahap Lima

  Kisah kanak-kanak empat tahun dari Kelantan yang kini dalam keadaan kritikal selepas dadah jenis …

Leave a Reply

Your email address will not be published.