[Video]“T4rik baju belak4ng tu. Sentuh-sentuh sikit kak. Panj4t sikit,” Catriona Ross beng4ng! ‘Media’ ar4h mangsa banjir berI4kon dep4n kamera..

Pe1akon je1ita, Catriona Ross menerus1 1nsta Stor1es nya me1uahkan rasa kecewa terhadap sege1intir p1hak med1a yang d1sifatkannya sebaga1 b1adab.

1a ber1kutan mereka mengarahkan mngsa untuk ‘ber1akon’ d1 hadapan kamera sewaktu mengambi1 gambar ked1aman yang hanyut ak1bat banj1r.

Arah Warga Emas “Wayang” H4dapan Kamera.

D1petik dar1 1nstagram Kosmo, mangsa banj1r, Ruhana Mahfodz me1ihat ked1amannya yang hanya tingga1 tangga da1am kejad1an banj1r dan arus kuat di Hu1u 1angat baru-baru 1ni.

Namun, apa yang mengecewakan warganet ada1ah terdapat suara p1hak med1a yang seo1ah-o1ah ‘mengarah’ warga emas 1tu untuk ‘ber1akon’ di hadapan kamera untuk mendapat foto yang ba1k.

“Tar1k baju be1akang tu. Sentuh-sentuh s1kit kak. Panjat s1kit. Na1k atas (tangga)”- arah seorang 1ndividu d1percayai petugas med1a

Wa1aubagaimanapun, p1hak Kosmo menje1askan bahawa suara yang member1kan arahan kepada warga emas 1tu bukan dar1 p1hak mereka.

Wa1aubagaimanapun, p1hak Kosmo menje1askan bahawa suara yang member1kan arahan kepada warga emas itu bukan dar1 p1hak mereka.

“Suara yang anda dengar member1 arahan bukan wartawan kosmo!”-je1as Kosmo

 

Hanya tingga1 tangga. Mangsa banj1r Ruhana Mahfodz, 75, me1ihat ked1amannya yang hanya tingga1 tangga da1am kejad1an banj1r dan arus kuat di Hu1u 1angat, Se1angor Sabtu 1alu.

Sumber: Murai

Via Ihangat

About admin

Check Also

“An4k Kata Nak Balik Terus..”- Ayah Seb4k, Dedah Kata2 Akhir Arwh, Rupanya Dah Beri

  Rentetan insiden membabitkan lima sekawan pada awal pagi tadi, bapa kepada salah seorang pelajar …

Leave a Reply

Your email address will not be published.